Terapia czaszkowo-krzyżowa dla dzieci


W organizmie człowieka, oprócz rytmu oddechowego oraz tętna, istnieje jeszcze tzw. rytm czaszkowo-krzyżowy (kranio-sakralny) związany z krążeniem płynu mózgowo-rdzeniowego w komorach mózgowych i kanale rdzenia kregowego. Poprzez delikatne ułożenie rąk na ciele pacjenta, odpowiednio przeszkolony terapeuta, jest w stanie wyczuć ten rytm oraz wykryć jego ewentualne zaburzenia.
Zaburzenia rytmu kranio-sakralnego mogą spowodować napięcia w obrębie mięśni, stawów i powięzi oraz szereg dolegliwosci takich jak bóle głowy, kręgosłupa i stawów, zaburzenia koncentracji, zaburzenia snu, ogólne złe samopoczcie. Są to objawy niespecyficzne stanowiące duży problem diagnostyczny i terapeutyczny dla klasycznej medycyny.
Terapia czaszkowo-krzyżowa, poprzez delikatne techniki mobilizacji, powoduje normalizację rytmu czaszkowo-krzyżowego uwalniając organizm od napięć.

Wskazania:

  • zaburzenia snu
  • upośledzenie*
  • autyzm
  • nadpobudliwość
  • wodogłowie
  • problemy z mówieniem
  • nocne nietrzymanie moczu
*znane są przypadki, w których ocena dziecka zmieniła się po terapii z mocno upośledzonego w umiarkownie upośledzone#

Przeciwwskazania:

  • świezy incydent udarowy,
  • krwawienia wewnątrzczaszkowe i podpajęczynówkowe.