Konsultacje dla rodziców dotyczące słyszenia


Zarówno wczesne wykrywanie, jak i leczenie zaburzeń słuchu u dzieci pozwala na wyrównanie ich szans edukacyjnych i zawodowych w przyszłym życiu. Z badań wynika, że co piąte dziecko w wieku szkolnym ma różnego rodzaju problemy ze słuchem, w większości niezauważone przez rodziców.

Jeśli cokolwiek niepokoi Państwa w reakcjach słuchowych dziecka lub chcą Państwo zasięgnąć informacji na temat profilaktyki wad słuchu zapraszam na konsultacje.


#