Rehabilitacja neurologiczna dla dzieci
NDT (Neuro-Developmental Treatment)

Czyli neurorozwojowa terapia i leczenie, jest to nowoczesna metoda rehabilitacji dzieci bazująca na dokładnej analizie prawidłowego rozwoju oraz rozpoznawaniu i terapii różnych jego nieprawidłowości o podłożu neurologicznym. Polega ona na zakodowaniu w układzie nerwowym prawidłowych reakcji i wzorców ruchowych. Kładziony jest nacisk na terapię funkcjonalną ułatwiającą dziecku jak najlepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

#

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

Czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu jest metodą neurofizjologiczną bazującą na naturalnych ruchach zdrowego człowieka zbliżonych do aktywności dnia codziennego.
Celem metody PNF jest ponowna nauka (tzw. reedukacja) lub odtworzenie konkretnych funkcji ruchowych, utraconych w wyniku.choroby. Proces uczenia ruchu wspomagany jest w terapii zarówno wcześniejszymi doświadczeniami, pochodzącymi ze schematów rozwoju ruchowego, jak i wielozmysłowym bodźcowaniem (bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe, równoważne, proprioceptywne i in.) ze środowiska zewnętrzego.
Celem terapii jest osiągnięcie najwyższego poziomu funkcjonalnego dopasowanego indywidualnie do każdego pacjenta.

#