Terapia neurologopedyczna


Terapia neurologopedyczna ma na celu pomoc pacjentom z uszkodzeniami neurologicznymi, chorobami genetycznymi oraz z grup ryzyka takich jak wcześniactwo, bądź związana z innymi dysfunkcjami, rurka tracheotomijna, zaburzenia łączone. W trakcie zajęć, bazując na umiejętnościach pacjenta oraz jego możliwościach rozwojowych, szukamy najodpowiedniejszego sposobu komunikacji z najbliższymi oraz z otaczającym pacjenta światem, uczymy się również prawidłowego picia, gryzienia, żucia i połykania.

Wskazania:
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • zespoły genetyczne,
  • inne uszkodzenia OUN.
#