Psychoedukacyjne zajęcia dla dzieci

prowadzone przez Łucję Cofta, psycholożkę edukacji

Zajęcia rozwojowe dla rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem metod amerykańskiego programu "Kids project" i innych metod arteterapii.

*cykliczne, co piątek w godz. 16:00 - 18:30 (max 8 osób w grupie)

W szkole dostarczana jest dzieciom głównie wiedza o otaczającym świecie i rozwijane umiejętności myślenia logicznego. Nauczyciele wymagają zapamiętywania, odtwarzania i operowania informacjami. W programie nauczania zapomniano o konieczności świadomego kształtowania funkcjonowania emocjonalnego, kompetencji interpersonalnych (np. empatii), rozwijaniu wyobraźni czy usprawnianiu pamięci po to, by umieć rozwiązywać problemy praktyczne (życiowe). Bardzo ważne dla rozwoju dziecka, a później człowieka dorosłego, jest stałe pobudzanie świadomości naturalnych rezultatów własnych działań lub ich zaniechania. Tymczasem w powszechnym systemie edukacji konsekwencją „zachowań niepożądanych” jest sztywno ustalona kara.


#

#

Zajęcia powstały z myślą o dzieciach - by potrafiły radzić sobie z własnymi emocjami i uczuciami, umiały współdziałać, szanowały siebie i innych.
Aby czuły się akceptowane i wartościowe w swej – jakkolwiek przez nie pojmowanej – odmienności. By bez przeszkód rozwijały własne zdolności, co pozwoli im później na znalezienie miejsca wśród innych, z poczuciem bycia potrzebnym i kompetentnym.
Samodzielnym i pełnym inicjatywy.
Tylko właściwe wspomaganie dziecka w kroczeniu ścieżką rozwoju przynosi mu satysfakcję z życia i owocuje w sposób pełny w dorosłości.


Chcesz, by Twoje dziecko rozwijało kreatywność, kompetencje emocjonalne i społeczne?
Chcesz, by było radosne, właściwie się rozwijało i radziło sobie w życiu; także dorosłym?
Jeśli tak – są to zajęcia dla Twojego dziecka.

Zajęcia rozwijają predyspozycje i zdolności Twojego dziecka, które nabywa w szkole w bardzo ograniczonym zakresie. Są interesujące, kolorowe; bywają zarówno dynamiczne, jak i relaksujące. Skłaniają do pracy indywidualnej, ale i do współpracy w grupach. Dzieci motywowane są do przemyśleń i autorefleksji.