Rehabilitacja (neurologiczna / ortopedyczna) dla doroslych
Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna jest skierowana do pacjentów z zaburzeniami ruchowymi wynikającymi z uszkodzenia układu nerwowego. Poprzez odpowiednie ćwiczenia terapeuta oddziałuje na układ nerwowy powodując reedukacje nerwowo mięśniowa i korekcję nieprawidłowych wzorców ruchowych.

#

Rehabilitacja ortopedyczna

Dotyczy pacjentów z problemami narządu ruchu natury ortopedycznej, takimi jak przebyte urazy, złamania, zwichnięcia stany zwyrodnieniowe stawów i inne.
Indywidualnie dopasowany zestaw ćwiczeń umożliwia wzmocnienie lub uelastycznienie odpowiednich struktur mięśniowych, poprawę prioprocepcji i stabilizację stawów.

#