Czynna pionizacja Słoneczko


Dzieci ubrane w kombinezon DUNAG 2 podpięte są w stabilnej metalowej konstrukcji (tzw. UGULu) systemem gumowych naciągów. Uzyskany w ten sposób efekt odciążenia ułatwia dziecku kontrolę pozycji stojącej, a terapeucie umożliwia zwiększenie precyzji ćwiczeń z zaakcentowaniem prawidłowego przebiegu ruchu. Dzięki podpięciu na gumach dziecko czuje się bezpieczniej co, razem z efektem odciążenia, zmniejsza występowanie nieprawidłowych odruchów i ułatwia normalizację napięcia mięśniowego. W słoneczku wykonywane są ćwiczenia mające na celu poprawę równowagi i kontroli ciała w pozycjach wysokich oraz doskonalące przenoszenie ciężaru ciała w prawidłowych wzorcach ruchowych. Metoda stosowana jest u dzieci z zaburzeniami ruchowymi o podłożu neurologicznym, u których możliwa jest czynna pionizacja i / lub nauka chodu.

#