Rehabilitacja słuchu u dzieci


Wczesne wychowanie słuchowe są to działania polegające na uaktywnieniu posiadanych przez małe dziecko możliwości słuchowych i wykształceniu umiejętności ich wykorzystania dla orientacji w otoczeniu oraz rozwoju mowy. Podstawą właściwego wychowania słuchowego jest uwrażliwianie na dźwięki otoczenia, np.: odgłosy czynności życia codziennego, ruchu ulicznego, odgłosy natury, mowę.

Treningi słuchu obejmują szereg ćwiczeń słuchowych, które umożliwiają niedosłyszącemu dziecku kodowanie, różnicowanie, rozpoznawanie oraz odtwarzanie dźwięków otoczenia i mowy. Praca terapeutyczna oparta jest na zasadzie stopniowania trudności oraz nabywania kolejnych umiejętności słuchowych. Jest to długotrwała i wymagająca regularności współpraca rehabilitanta, rodzica i dziecka zaopatrzonego we właściwie dobrany sprzęt wspomagający słyszenie.

Proponowane zajęcia są kierowane do dzieci i młodzieży z niedosłuchem w każdym wieku, posiadających m.in.: aparaty słuchowe, implant ślimakowy bądź oczekujące dopiero na dobór odpowieniego protezowania słuchu.

Treningi słuchu są koniecznym uzupełnieniem pracy logopedycznej w celu osiągnięcia najbardziej optymalnych wyników rehabilitacji. Zajęcia prowadzone w formie indywidualnej oraz grupowej (ćwiczenia słuchowe łączące ruch i dźwięk, rozwijające lokalizację źródła dźwięków i kształtujące umiejętność pracy w grupie).

Podczas pierwszej wizyty wprowadzającej proszę o dostarczenie wyników badań słuchu oraz zysku z dobranego protezowania słuchu.


#