Terapia ręki dla dzieci


Terapia ukierunkowana na rozwój małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka. Poprzez poznawanie oraz rozróżnianie różnych kształtów i faktur, a także wyuczenie i doskonalenie chwytu, służy przede wszystkim zwiększaniu samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Terapia ręki ma na celu:

  • usprawnianie precyzji ruchu rąk,
  • wyuczenie zdolności skupienia uwagi,
  • wzmacnianie cierpliwości i koncentracji,
  • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • przekraczanie linii środkowej ciała.


#