Treningi słuchowe dla osób dorosłych po wszczepie implantu ślimakowego


Wszczepienie implantu ślimakowego jest początkiem drogi do słyszenia. Sam implant jest tylko narzędziem, a efekty uzależnione są od prowadzonej rehabilitacji.

Proces rehabilitacji osoby dorosłej otrzymującej implant ślimakowy obejmuje trening słuchowy i szeroko rozumiane poradnictwo. Wieloetapowy trening słuchu, prowadzący do właściwej percepcji dźwięków, oparty jest na ćwiczeniach: od prostego różnicowania sygnałów do rozumienia mowy; prowadzony w oparciu o dźwięki przedmiotowe i mowę, w tym także wspomagany odczytywaniem mowy z ust.

Proces terapii i spodziewane efekty ćwiczeń uzależnione są od indywidualnych warunków pacjenta (zależą między innymi od wieku, poziomu niedosłuchu przed operacją czy momentu utraty słuchu).

Na pierwszą wizytę proszę o dostarczenie wyników badań słuchu obejmujące okres przed wszczepieniem implantu ślimakowego oraz wyniki zysku z implantu.


#