Współpracują z nami


Współpraca z EFIB

Fundacja Kynoterapeutczna „Sekret Gai” upowszechnia wiedzę, a także realizuje kynoterapię z udziałem wyszkolonych do tego celu psów. Kynoterapia/dogoterapia to jedna z naturalnych form wspomagania rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych. Jedna z jej form może być dedykowana również do dzieci pełnosprawnych rozwijając wiedzę i nauczając bezpiecznych zachowań wobec psów. Organizacja propaguje właściwe standardy terapii, szkolenia psów, bezpieczeństwa w pracy z udziałem zwierząt.

Strona fundacji >>

Współpraca z EFIB

Głównym przedmiotem działania niepublicznej placówki edukacji ustawicznej EFIB jest prowadzenie kursów instruktorskich różnych specjalności oraz szkoleń doskonalących.

Strona EFIB >>

Współpraca z Fundacją Stworzenia Pana Smolenia

Głównym przedmiotem działania Fundacji są zajęcia hipoterapeutyczne prowadzone dla chorych, upośledzonych lub niepełnosprawnych dzieci oraz osób dorosłych.

Strona Fundacji Smolenia >>


Współpraca z LOGOmotywą

W ramach współpracy oferujemy:
 • 1. Kompletne badanie i diagnozę rozwoju mowy dziecka:
  Badanie sprawdza:
  * sposób oddychania
  * słuch (badanie orientacyjne)
  * budowę i sprawność aparatu mowy
  * poprawność artykulacyjną (w oparciu o jedyny w Polsce standaryzowany test do badania wymowy dzieci w wieku przedszkolnym: "100-wyrazowy test artykulacyjny" E. Krajny)
 • 2. Indywidualny, dostosowany dla potrzeb danego dziecka program terapii zaburzeń mowy takich jak:
  * sygmatyzm (nieprawidłowa realizacja głosek: s,z,c,dz,sz,ż,cz,dż,ś,ź,ć.dź)
  * rotacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski r)
  * mowa bezdźwięczna (bezdźwięczna realizacja głosek dźwięcznych)
  * jąkanie wczesnodziecięce
  * kappacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski k)
  * gammacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski g)
  * lambdacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski l)
  * opóźniony rozwój mowy
  * opuszczanie, zastępowanie lub deformacja poszczególnych głosek)
 • 3. Profilaktyka logopedyczna - zapraszamy na zajęcia z logopedą, które nie tylko wspomagają rozwój mowy, wzbogacają słownictwo, kształcą umiejętność wypowiadania się, ale także stanowią formę zapobiegania wadom wymowy.

Strona LOGOmotywy >>


Miejsce dla Twojej firmy!

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas! >>